cilj

OPĆI CILJ PROJEKTA

• Doprinos povećanju mogućnosti zapošljavanje žena i osiguranje i pristup tržištu rada.


cilj

KRAJNJI CILJ PROJEKTA

• 40 osoba u starijoj životnoj dobi, u nepovoljnom položaju, osobe s invaliditetom, koji žive u mjestima II. skupine JLS, teže dostupnim, slabije naseljenima.

• Povećana razina socijalizacije starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

• Povećana razina radnih sposobnosti i životnih vještina osoba žena koje su prošle program obrazovanja i osposobljavanja, te povećanje njihovog zapošljavanja nakon završetka projekta.


vrijednost

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

• 2.426.788,04 kn, koji je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.


vrijeme

PLANIRANO TRAJANJE PROJEKTA

• 30 mjeseci (srpanj 2019. – siječanj 2022.).


korisnici

KRAJNJI KORISNICI

• osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu

• između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom

• osobe sa mentalnom retardacijom

• kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi